Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV Centrālās valdes sēde Melburnā

Paaugstināts pabalsts leģionāriem un pieņemti nopietni lēmumi sakarā ar DV īpašumu Latvijā

Laikraksts Latvietis Nr. 172, 2011. g. 3. nov.
Aivars Sinka -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Kopbilde. Pirmā rindā: Ilze Jozēna, Juris Augusts, Irēne Ziedare, Marģers Caune. Otrā rindā: Imants Kalniņš, Indulis Bērziņš, Solvita Sekste, Zigurds Rīders, Juris Eglītis, Aivars Sinka, Helmuts Vabulis. FOTO Aleksandrs Grimms.

DV Vanadžu salidojums. FOTO Aleksandrs Grimms.

DVCV sēdes dalībnieki svinīgās jundas laikā. FOTO Aleksandrs Grimms.

2011. gada Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde notika Melburnā no 14.  līdz 18.  oktobrim.

Sestdien, 15. oktobrī, pēc svinīgās jundas Melburnas Lietuviešu namā, dalībnieki atgriezās Melburnas Daugavas Vanagu namā uz Daugavas Vanagu (DV) Centrālās valdes sēdes oficiālo atklāšanu. Turpat, kamēr sestdienas vakarā notika paredzētais (un ļoti jautrais) saviesīgais vakars, valde jau ķērās pie darba. Slēgtā sēdē jau tovakar izrunāja būtiskus jautājumus, kas bija vajadzīgi, lai nākamo dienu darbi varētu raiti un efektīvi progresēt. Tomēr pēc sēdēšanas laiks palika, lai kopā ar jautriem melburniešiem sadzīvotu un sadziedātu!

Šoruden, kā zināms, notiek Daugavas Vanagu vēlēšanas, un tā kā Juris Augusts vairs nekandidēs priekšnieka amatam, zināms, ka būs jauna vadība. Sēdes dalībnieki pieminēja un pateicās par Jura pūlēm DV priekšnieka amatā ar šo pieņemto lēmumu: „Daugavas Vanagu centrālās valdes sēde 2011. gada 16. un 17. oktobrī izsaka sirsnīgu pateicību DV priekšniekam Jurim Augustam par deviņu gadu gudro un pašaizliedzīgo darbu organizācijas labā.“

Sēde pieņēma svarīgus lēmumus par DV publikācijām. Nolēma digitalizēt DV Mēnešraksta arhīvu ar Latvijas Nacionālās Bibliotēkas palīdzību, kā arī visas grāmatas Latviešu karavīrs otrā pasaules kara laikā. Arī projektu izdot sesto Laiks Telpa Ļaudis grāmatu (1992. g. līdz 2002. g.) apstiprināja, uzdodot valdes loceklim un mediju darbiniekam Indulim Bērziņam vadīt projektu grāmatas sagatavošanai.

Sakarā ar DV Centrālās valdes un DV Latvijas (DVL) kopīpašumu Rīgā (Slokas iela 122) arī pieņēma nopietnus lēmumus. Nolēma uzdāvināt Centrālās valdes daļu DVL biedrībai. Pirms dāvinājuma būs jānodrošina, ka neviens nākotnē, tiešā vai netiešā veidā, nevarētu šo īpašumu piesavināt. Ir domāts, ka DVL reģistrētais labdarības statuss pēc Latvijas likumiem dos pamatu šādam atrisinājumam.

Pamata darbs DV organizācijai ir rūpēties par cīņu biedriem. Leģionāru pabalstu Latvijā dzīvojošiem leģionāriem paaugstināja no 80 uz 100 latiem gadā. Leģionāru pabalstu izmaksā DV Centrālās valdes pārstāvniecība, Solvitas Sekstes vadībā. Pārstāvniecībai būs jaunas mājas – sēde atbalstīja pārstāvniecības pāreju uz jaunām telpām viesnīcā Radi un Draugi (kas, protams, ir Lielbritānijas Daugavas Vanagu Fonda īpašums).

Sēde arī aicināja DV nodaļas visā pasaulē gādāt par to, ka leģionāriem būtu pieeja objektīvai informācijai par notikumiem pasaulē, Latvijā un par DV darbu, atbalstot avīzes Brīvā Latvija abonēšanu leģionāriem Latvijā. Šo iespējams koordinēt ar DV CV Pārstāvniecības starpniecību. Sēde arī lūdza atbalstu no DV zemēm akcijai atjaunot Lestenes Ev. Lut. baznīcu. Ar ziedojumu un no DV Centrālās valdes kases piešķīra Ls 5000 šim mērķim.

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība (PBLA) savā sēdē 2011. gada septembra beigās pieņēma svarīgas rezolūcijas par dubultpilsonību un par vēlēšanu kārtību (piemēram, vēlēšanās ieviest vēlētāju reģistru, sadalīt pastāvošos vēlēšanu apgabalus mazākos, kā arī radīt elektroniskās balsošanas iespēju interneta tiešsaistē). Valde izteica atbalstu PBLA stājai šajos tematos. Sēde arī pieņēma rezolūciju, kas atgādina, ka vienīgā Latvijas valsts valoda ir latviešu un nosoda jebkuru centienu panākt krievu valodai valsts valodas statusu.

Protams, ir daudzas lietas, kas padara sēdi pasaules Dienvidu puslodē par neaizmirstamu: redzēt pavasara ziedus un augļus oktobra mēnesī, sastapt eksotiskus putnus turpat uz ielas un piedzīvot brīnišķīgo Austrālijas dabu. Tomēr Melburnas Daugavas Vanagu draudzīgums un lielās pūles viesu labā paliks visvairāk atmiņā. Ir teikts, ka latvietis uzņem dažas savas mītņu zemes īpašības un patiešām var tikai apbrīnot laimīgās zemes tautiešu mieru un atvērto attieksmi. Daugavas Vanagu Centrālās valdes vārdā vēlos izteikt pateicību Daugavas Vanagu Melburnas nodaļai un Daugavas Vanagu Austrālijas valdei par DVCV sēdes veiksmīgu izkārtojumu Melburnā, par viesmīlību un sirsnību.

2012. gada sēde notiks Vācijā, DV īpašumā Bērzainē.

Aivars Sinka
DVCV Informācijas nozares vadītājs
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com