Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


LAAJ ziņojums

LAAJ Atzinības raksti latviešu sabiedrības pārstāvjiem

Laikraksts Latvietis Nr. 775, 2023. g. 29. nov.
Skaidrīte Aguļēviča -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ

Cien. Austrālijas Latviešu saime!

Ir izskanējuši mūsu valsts svētki. Katrā pavalstī latviešu centros valdīja svētku noskaņa un svinīgums. Svētku tēma – Patriotisms modernajā laikmetā.

Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē vārdā es izsaku vissirsnīgāko paldies E. Levita kungam un M. Krama kungam par piedalīšanos Latvijas valsts proklamēšanas 105. gadadienas atzīmēšanas pasākumos.

Goda viesis – Latvijas prezidents Egils Levits (2019-2023) sniedza uzrunu visās Austrālijas pavalstīs, kurās viņš ar kundzi tika ļoti gaidīts. Uzruna bija ļoti saistoša un informatīva. Kopā ar E. Levita kungu pasākumos piedalījās arī Latvijas valsts vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē Marģers Krams ar kundzi.

Katru gadu mēs – LAAJ pasniedzam Atzinības rakstus latviešu sabiedrības pārstāvjiem par pašaizliedzīgo darbu. Ikdienas sabiedrības darbā mēs bieži nemaz nemanam tos darba rūķus, bez kuru darba daudz lietas nemaz nenotiktu.

Šogad mēs atzīmējam sekojošās personas:

Pertā –

Ilmāram Rudakam par izcilu Pertas latviešu organizāciju vadību un Pertas Latviešu Centra uzturēšanu;

Jūlijam Bernšteinam – par ilggadīgo, pašaizliedzīgo darbu un neizmērojamo ieguldījumu Pertas Latviešu sabiedriskās dzīves organizēšanā un uzturēšanā.

Adelaidē –

Dainai Ezeriņai – par ilggadīgo darbu un radošo ieguldījumu Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas labā;

Peter McMullen – par aktīvu iesaistīšanos un atbalstu Adelaides Latviešu skolas darbā.

Sidnejā –

Dacei Cilinskai – par mūža ieguldījumu Austrālijas latviešu skolu darbā, mācot bērnus Sidnejas Latviešu skolā;

Gundegai Zariņai – par ilggadīgo darbu Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļā un Sidnejas veco ļaužu aprūpē;

Lindai Ozerei – par ilggadīgo darbu Sidnejas Latviešu biedrības informācijas biļetena „Ritums“ redakcijā.

Melburnā –

Ērikam Bumbēram – par ilggadīgu ieguldījumu latviešu gaidu un skautu īpašuma „Tērvete“ pastāvēšanā un sekretāra darbu līdzīpašnieku valdē;

Anitai Vējiņai – par ilggadīgu ieguldījumu latviešu gaidu un skautu īpašuma „Tērvete” pastāvēšanā, strādājot kā valdes loceklei, kasierei un revidentei;

Intam Platacim – par ilggadīgu ieguldījumu latviešu gaidu un skautu īpašuma „Tērvete“ pastāvēšanā un līdzīpašnieku valdes vadīšanā;

Mārai Baumanei – par ilggadīgu darbu Annas Ziedares Vasaras Vidusskolā un jaunatnes latviskās izglītības veicināšanā Austrālijā.

Paldies par darba degsmi, par kultūras un latvietības uzturēšanu!

Skaidrīte Aguļēviča,
LAAJ priekšsēde
Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē vārdāAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com